Vad kan vi hjälpa dig med?

Vilken hastighet erbjuder ni?

Hastigheten i vårt nät ligger på 3-8 mbits/s i genomsnitt. Detta beror på att vi använder oss av frekvensen 450 MHz i vårt nät. Denna frekvens tillåter oss att erbjuda täckning på ställen där övriga operatörer inte kan, det innebär också att hastigheten i vårt nät blir begränsad till  angivet intervall.

 

Något man bör ha i åtanke är att hastigheten kan variera beroende på exempelvis väderförhållanden, avståndet mellan din router och vår mast samt hur många som ansluter sig till samma mast samtidigt.

 

Via vår täckningskarta kan du få en ungefärlig bild över hur täckningen ser ut i just ditt område.

http://www.net1.se/privat/tackningskarta/

^