Vad kan vi hjälpa dig med?

Kan flera personer dela på ett abonnemang?

Den person som står som abonnemangsinnehavare är ansvarig för abonnemanget och modemet i förhållande till Net 1.
Det är inte tillåtet att upplåta bandbredd till tredje part, men självklart kan hushållet eller kontoret dela på anslutningen. 
Om du vill använda våra tjänster i kommersiellt syfte kan vi erbjuda specialabonnemang.

^