Vad kan vi hjälpa dig med?

Här hittar du svar på dina frågor!

Kan flera personer dela på ett abonnemang?

Den person som står som abonnemangsinnehavare är ansvarig för abonnemanget och modemet i förhållande till Net 1.
Det är inte tillåtet att upplåta bandbredd till tredje part, men självklart kan hushållet eller kontoret dela på anslutningen. 
Om du vill använda våra tjänster i kommersiellt syfte kan vi erbjuda specialabonnemang.

^