Vad har jag för uppsägningstid?

Samtliga avtal som tecknas hos oss har som hos de flesta operatörer en viss uppsägningstid om man vill avsluta sin tjänst.

Abonnemang som tecknats innan 1 maj 2014 har enligt avtal tre kalendermånaders uppsägningstid.
Exempel:
Du meddelar önskan om avslut av ditt abonnemang den 16/3. Har du tecknat ditt abonnemang innan 1 maj 2014, sägs ditt avtal upp tre kalendermånader senare, termineringsdatumet blir 30/6.

Abonnemang som tecknats efter den 1 maj 2014 har en kalendermånads uppsägningstid.
Exempel:
Du meddelar önskan om avslut av ditt abonnemang den 16/3. Har du tecknat ditt abonnemang efter 1 maj 2014 kommer termineringsdatumet att bli 30/4.

Att tänka på - Ovanstående information gäller endast om du har ett abonnemang utan bindningstid, i annat fall är det bindningstiden som gäller.

 

^